HypnotisoijaTupakanpolton lopettaminen

Kerron tällä sivulla hypnoosivalmennuksen kautta kertynyttä tietoa, kokemuksia ja opastusta tupakasta eroon pääsemiseksi niille, jotka ovat harkinneet tupakoinnin lopettamista. Nämä ohjeet ja vinkit, jotka olen hankkinut yli 20 vuotta kestäneen hypnotisoija urani aikana (ja myös itsekin tupakoineena), ovat olleet monille ainoa keino päästä eroon tupakoinnista kokonaan ja lopullisesti. Olen pitänyt lukuisia luentoja ja esitelmiä hypnoosista ja suggestologiasta useissa eri opistoissa ja oppilaitoksissa, sekä vetänyt useita tupakanvieroitusryhmiä sairaaloissa, kouluilla, kansanopistoissa ja työpaikoilla.

Voinko minä lopettaa tupakoinnin?

Tupakan polton lopettaminen on kaikille (ikään ja sukupuoleen katsomatta) täysin mahdollista. Yleensä kuullaan sanottavan: "Haluaisin lopettaa tupakoinnin, mutta se ei onnistu." Tupakoitsijan on turha uskotella itselleen, ettei hän pystyisi lopettamaan tupakointia. Tupakoitsijan on hyväksyttävä itselleen se tinkimätön tosiasia, että hän pystyy tupakoinnin lopettamiseen ja onnistuu siinä varmasti. Tupakoinnin lopettaminen on jokaiselle 100 prosenttisesti täysin mahdollista. Ensimmäisenä tulee pysähtyä miettimään sitä, haluaako tupakoitsija lopettaa tupakoinnin lopullisesti ja kokonaan ? Jokainen pystyy lopettamaan, mikäli hän sitä vilpittömin mielin haluaa.

Nikotiiniriippuvuus vai tapatottumus ?

Nikotiiniriippuvuus ei ole tupakoinnin perussyy. Tupakointi on itse opittu tapatottumus, joka on juurtunut syvälle tupakoitsijan alitajuntaan. Mikäli tarve tupakointiin perustuisi nikotiiniriippuvuuteen ja siihen, että keho vaatisi nikotiinia esimerkiksi tasatunnein, joutuisi tupakoitsija tupakoimaan myös yöllä. Jotkin ihmiset tupakoivat myös yöllä, mutta he eivät herää tupakoinnin takia. Iäkkäät ihmiset heräävät usein virtsaamisvaivojen takia ja herättyään myös tupakoivat. Kun ihminen siirtyy unitilasta valvetilaan, alkaa päivätajunta toimia ja alitajuntaan juurtuneet tapatottumukset vaikuttavat kaikessa toiminnassa. Mikäli tupakoinnin tarve johtuisi nikotiiniriippuvuudesta, joutuisi tupakoitsija heräämään säännöllisesti tupakoimaan.

Psyykkisen riippuvuuden osuus tupakointiin

Nikotiiniriippuvuuden osuus tupakointiin on erittäin pieni. Psyykkisen riippuvuuden osuus on vähintään 80 prosenttia. Nikotiiniriippuvuutta on viimepäiviin saakka liioiteltu ja sen merkitystä on tuotu esiin niinsanottujen vieroitusoireiden yhteydessä. Vieroitusoireet ovat yleensä erittäin lieviä ja vähäisiä, ja ne menevät nopeasti ohitse. Useimmat hypnoosivalmennuksessani käyneet eivät ole kokeneet lainkaan vieroitusoireita. Monilla ns vieroitusoireilla ei ole mitään tekemistä nikotiinin kanssa. Jokainen tupakoitsija on huomannut, että tupakointi saattaa toisinaan unohtua jopa useiksi tunneiksi (kun keskitytään TV-ohjelmaan, tai elokuvan katseluun).

Nikotiini ja vieroitusoireet

Yleisimmin mainostetut nikotiinituotteet ovat erittäin kalliita, eikä niillä ole käytännössä mitään merkitystä. Vieroitusoireista puhuttaessa on syytä pysähtyä miettimään, että mitkä ovat vieroitusoireita ja mitkä eivät. Vieroitusoireiksi ei voida kutsua niitä tuntemuksia, joita tupakoitsija kokee opetellessaan uutta ja terveellisempää elämäntapaa ja uuteen elämäntapaan liittyviä tuntemuksia. Kysymys on ainoastaan sopeutumis ja tottumus kysymyksistä (ei vieroitusoireista). Nikotiinin osuus tupakoinnin osatekijänä on erittäin vähäinen ja yleisesti liioiteltu. Henkisen riippuvuuden osuus on vähintään 80 prosenttia.

Tupakoinnin syyt

Tupakointi on syvälle alitajuntaan juurtunut ja ohjelmoitunut tapatottumus (tottumuskäyttäytyminen). Tällaisesta tapatottumuksesta pois oppiminen ei ole aina helppoa. On opittava selviytymään jokapäiväisistä tilanteista uudella tavalla (tupakoimatta). Kahvitauot, ruokailutilanteet, ravintolaillat jne. Jokapäiväisessä elämässä tulee jatkuvasti eteen sellaisia tilanteita, jotka laukaisevat alitajuntaan juurtuneen tupakointireaktion. Alitajunnan laukaisemissa tilanteissa tupakointi on niin itsestään selvä ja näihin tilanteisiin liittyvä asia, että tupakointi on lähes automaattista ja huomaamatonta. Tällaisissa tilanteissa tupakoitsijan ei tarvitse edes ajatella savukkeen sytyttämistä. Savuke sytytetään vanhan tavan ja tottumuksen takia automaattisesti. Tupakointi on syvälle alitajuntaan ohjelmoitunut tapakäyttäytyminen, johon voidaan vaikuttaa tehokkaasti ammattitaitoisella hypnoosiohjauksella. Hypnoosilla voidaan alitajuntaan ohjelmoida uusi tapakäyttäytymismalli (tupakoimattomuuden malli).

Tupakoinnin lopettamisen onnistuminen

Kaikkein tärkein asia on oma motivaatio. Tähän vaaditaan rehellinen päätös ja vilpitön halu lopettaa tupakointi lopullisesti ja kokonaan. Kun motivaatio on saavutettu, on tupakoitsijan ryhdyttävä toteuttamaan tätä päätöstä. Tupakoinnin lopettaminen ei onnistu vähentämällä asteittain poltettujen savukkeiden määrää. Asteittainen tupakan polton vähentäminen saattaa hetkellisesti vähentää tupakointia, mutta jonkin ajan kuluttua tilanne palaa ennalleen (tai alkutilannetta pahemmaksi). Tupakan polttaja on tupakoitsija niin kauan, kun tämä polttaa yhdenkin savukkeen. Tupakoinnin lopettamispäätöksen tulee olla lopullinen. Savukemerkin vaihtamisen kautta lopettamiseen tähtäävät yritykset ovat aina tuomittu epäonnistumaan.

Tupakoinnin lopettamisen mahdollisuudet

Tupakoinnin lopettaminen on jokaiselle täysin mahdollista. Poltettujen savukkeiden määrällä, savukemerkillä, tai sillä, kuinka pitkään polttaminen on kestänyt, ei ole mitään merkitystä. Mikäli motivaatiota tupakoinnin lopettamiseen ei ole, ei lopettaminenkaan onnistu. Kun rehellinen ja vilpitön päätös tupakoinnin lopettamisesta on tehty, on tästä päätöksestä pidettävä kiinni joka hetki ja vuorokauden jokaisena hetkenä. Ihminen on taipuvainen omaksumaan tupakoimattomuuden hämmästyttävän nopeasti. Tupakoinnin lopettaminen onnistuu parhaiten silloin, kun apuna käytetään ammatitaitoisen hypnotisoijan antamaa hypnoosiohjausta. Tuloksia ei saavuteta pelkällä päästä varpaisiin tapahtuvalla rentoutusharjoituksella, eikä luontaistuotekauppojen kapseleilla.

Tupakoinnin lopettaminen hypnoosiohjauksella

Tupakoitsijan oppima tupakointitottumus on juurtunut niin syvälle alitajuntaan, että vanhan tavan riittää herättämään jopa yksi savukkeen tai sikarin sytyttäminen. Tupakoinnin lopettaminen hypnoosilla onnistuu tehokkaasti silloin, kun henkilö todellakin haluaa lopettaa. Aina ei riitä se, että tupakoitsijan läheiset, tai muut henkilöt painostavat tupakoitsijaa lopettamaan tupakoinnin, vastoin tämäm omaa tahtoa. Hypnoosin avulla alitajuntaan ohjelmoidaan uusi toimintamalli, jolloin suhtautuminen tupakkaan ja tupakointitilanteisiin muuttuu. Hypnoosivalmennuksessa käytetään suoria ja epäsuoria suggestioita, sekä negatiivisia ja positiivisia mielikuvia. Negatiiviset mielikuvat pohjautuvat tupakan aiheuttamiin vaaroihin ja sairauksiin. Toisinaan käytetään apuna myös posthypnoottisia suggestioita, joilla tupakointi voidaan saada vaikeaksi. Savukkeen asettaminen suuhun aiheuttaa pahoinvointia, pahaa makua tms. Tällaisia suggestioita käytetään äärimmäisen harvoin.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyviä kysymyksiä

Voiko tupakoinnin lopettaminen olla terveydelle vaarallista?
Ei voi, mutta tupakointi on vaarallista. Tiedän monia alle 35 vuotiaita, jotka ovat sairastuneet keuhkosyöpään ja kuolleet tupakoinnin takia.
Puhdistuvatko keuhkot, jos tupakan polttaminen lopetetaan ?
Kyllä puhdistuvat. Tupakoitsijan kehkot alkavat puhdistua heti tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Ysköksien mukana keuhkoista poistuu hiilipigmenttejä ja muita epäpuhtauksia. Tupakoitsijan keuhkot puhdistuvat noin kolmessa - viidessä vuodessa.
Aiheuttaako tupakoinnin lopettaminen ylipainoa ?
Ei aiheuta. Maku ja hajuaisti paranee, mutta se ei johda ylipainoon.
Ovatko kevytsavukkeet haitattomia ?
Eivät ole. Kevytsavukkeisiin siirtyneillä on taipumus polttaa savukkeita kappalemäärään nähden enemmän.
Onko tupakkayskä vaarallista ja miten sen saa pois ?
On vaarallista. Kroonista keuhkoputkentulehdusta kutsutaan tupakkayskäksi. Kroonisesta keuhkoputkentulehduksesta voi kehittyä nopeasti keuhkojenlaajentuma, joka loppuvaiheessa edellyttää alituista ja ympäri vuorokautista hengityskoneen käyttöä. Mikäli tupakoitsijalla esiintyy jatkuvaa tupakkayskää, tulee tupakointi lopettaa heti. Tupakkayskä häviää yleensä parissa viikossa tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Kun tupakointi lopetetaan, keuhkoputkien värekarvojen toiminta elpyy ja ne alkavat jälleen toimia.

Auttavatko hypnoosiäänitteet tupakoinnin lopettamiseen ja mistä niitä voi tilata ?
Minulta niitä kannattaa tilata ja kyllä ne auttavat, etenkin kun ovat oikeita ja aitoja hypnoosiäänitteitä!

Olen vuosia kestäneen tutkimustyön ja käytännön kokemuksen pohjalta toteuttanut suggestologisen valmennus menetelmän CD-levylle. Äänitteen kesto on noin 30 minuuttia. Aktiivisella kuuntelulla tämä äänite vieroittaa tupakasta piintyneimmänkin tupakoitsijan.

Eroon tupakasta Hypnoosi-CD - Hypnotisoija

10.) Eroon tupakasta

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 30 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2002

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Eroon tupakasta -hypnoosiäänite on tarkoitettu kaikille niille, jotka todellakin haluavat lopettaa tupakoinnin. Tupakoinnin vaarat on näytetty kiistatta toteen tieteellisissä tutkimuksissa. Tupakointi on riskitekijänä mm. keuhko- ja sydänsairauksissa, sekä erilaisissa verisuoni- ja syöpäsairauksissa.

On aivan samantekevää, miten kauan olet polttanut, tai kuinka paljon olet polttanut. Tupakoinnin lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä! Mikäli olet ajatellut lopettaa tupakoinnin, hanki viipymättä tueksesi EROON TUPAKASTA - hypnoosiäänite!

Tämä äänite vahvistaa motivaatiotasi ja tukee lopettamispäätöstäsi. Äänite tekee tupakoinnista eroon pääsemisen helpommaksi ja voi vaikuttaa ratkaisevasti onnistumiseesi. Aktiivisella kuuntelulla tämä hypnoosiäänite vieroittaa eroon tupakoinnista kaikkein piintyneimmänkin tupakoitsijan!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.

[Äänitetilaussivu]

Hyvinvoinnin koheneminen lopettamisen jälkeen

Kaikki aisti- ja elintoiminnat tarkentuvat ja terävöityvät. Hapenottokyky paranee ja hengästymisen tunne vähenee. Liikkuminen ja ulkoileminen on helpompaa. Häkämyrkytyksen kadotessa, myös hengitys alkaa toimia paremmin ja yleiskunto, sekä mieliala kohenevat.

- Tupakanhaju häviää vaatteista ja hengityksestä

- Miehillä erektio ja seksuaalinen kyky paranee.

- Verenkiertotoiminta paranee

- Attius sydän- ja verisuonisairauksille vähenee.

- Keskittymiskyky paranee

- Vastustuskyky paranee

- Ihon väri muuttuu

- Psyykkinen olotilasi paranee

- Taloudellinen tilanne kohenee huomattavasti

- Krooninen keuhkoputkentulehdus katoaa

Mikäli tupakoitsijalla esiintyy jatkuvaa tupakkayskää (kroonista keuhkoputkentulehdusta), tulisi tupakointi lopettaa välittömästi. Tupakkayskä katoaa yleensä noin kahdessa viikossa.

Tupakoinnin vaarat

Tupakointi heikentää yleiskuntoa, sekä lisää riskiä sairastua erilaisiin vakaviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, keuhkosyöpään, suu- ja kielisyöpään. Tupakoitsijat olettavat terveydelle vaarallisen tupakointimäärän yleensä korkeammaksi, kuin mitä heidän oma tupakan kulutus on. Vähäinenkään tupakointi ei ole vaaratonta. Tupakan polton lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

Tupakoinnin aiheuttamat sairaudet

Tupakointi lisää kaikkein eniten sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää ja hengityselimiä rappeuttavia sairauksia. Joka kolmas kaikista sydän- ja verisuonitaudeista johtuu tupakoinnista.

Keuhkosyöpä ja muut syövät

Keuhkosyöpätapauksista noin 90 prosenttia johtuu tupakoinnista. Tupakointi lisää myös alttiutta kohdunkaulan, haiman, munuaisten, suun, huulien, kurkunpään, ruokatorven ja virtsarakon syöpään.

Tupakoinnista johtuvat kuolemat

Tupakoinnin aiheuttamien sairauksien lopputuloksena on ennenaikainen ja usein erittäin tuskallinen ja ahdistava kuolema. Suurin osa tupakoinnin aiheuttamista kuolemista johtuu sydän- tai aivoinfarktista. Tupakointi kaksinkertaistaa sydäninfarktin ja veritulppien riskin. Tupakoinnin takia ja sen aiheuttamiin sairauksiin kuolee joka vuosi yli neljä miljoonaa ihmistä. Teollisuusmaissa tupakoinnin aiheuttamat sairaudet aiheuttavat lähes joka viidennen kuolemantapauksen. Tupakan pureskelun (nuuskan käytön) seurauksiin on arvioitu kuolevan noin 50 tuhatta ihmistä joka vuosi. Nuuskan käytön seurauksena alttius suusyöpään ja limakalvojen sairauksiin kasvaa ennätysvauhtia.Vastaanottoaikoja saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin

Kun otatte yhteyttä, kaikki asiat käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.Hypnotisoija Pekka Pakarainen
Käyttäytymistieteiden asiantuntija
Lahti - FinlandPuhelin 044 9854 061

(En vastaa ellei numero näy)

Muistakaa mainita sähköpostissa nimi, yhteystiedot ja PUHELINNUMERONNE

(En vastaa anonyymeihin ja yhteystietoja vailla oleviin sähköposteihin)Takaisin sivun alkuun

 
Website Design Pekka Pakarainen - Copyright © 2008 - www.mestarihypnotisoija.com - All Rights - Reserved.
Webmaster